Prosjekter Smarte Byer og Lokalsamfunn

[Horisont 2020] De fem partnerbyene er svært ulike både i størrelse og beliggenhet, og skal bidra til at plattformen kan sammenligne ytelsen for smarte mobilitetsløsninger i ulike miljøer.
[Horisont 2020] Strategier for positive energidistrikter i byer og urbane strøk gir grunnlag for en mer effektiv og bærekraftig vei videre
[Interreg Europa] Forbedrer miljø og ressurseffektivitet gjennom bruk av livssyklusmodeller i politikkutforming og -implementering.
[Horisont 2020] Systemet skal kunne kombinere og integrere fornybare energikilder som hydrogen, spillvarme, treflis, batteri og elektrisitet
[Horisont 2020] Utviklingen av et rammeverk som letter samspillet mellom IoT og sirkulærøkonomi vil bidra til å realisere Green Deal.
[Horisont 2020] FUSILLI skal bidra tll en helhetlig overgang til et bærekraftig, sunt, rettferdig, inkluderende og kostnadsekkektivt matsystem.
[European Regional Development Fund (ERDF)] CitiCAP vil redusere bilbruken ved å spore personlige utslipp. Dersom man ikke bruker utlippskvoten, får man poeng som kan brukes på ulike tjenester.
[Horisont 2020] FABULOS skal utvikle og teste smarte systemer som kan drive flåter med selvkjørende minibusser i byer.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet utvikler en ny energirenoveringsprosess for eksisterende bygg.
[Interreg Europa] Prosjektet fokuserer på elektrisk- og bærekraftig mobilitet i urbane områder og byer i Europa.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjektet iBECOME utvikler et åpent, virtuelt byggesystem (BMS) for bedre styring av energiforbruk i bygg.
[Horisont 2020] Horizon 2020-prosjekt med fokus på planlegging og iverksetting av grønne energitiltak i lokalsamfunn.