Nyeste Transport og havn

[22.01.21] Systemet kan komplementere satellittnavigasjonssystemer når disse ikke fungerer optimalt grunnet forstyrrelser.
[12.01.21] Internasjonalt Transport Forums (ITF, OECD) rapport "Connecting Remote Communities" fokuserer på hvordan offentlige støttede transportløsninger kan løse tilgjengelighetsutfordringene til rurale samfunn.
[12.01.21] Internasjonalt Transport Forums (ITF, OECD) rapport "Connecting Remote Communities" fokuserer på hvordan offentlige støttede transportløsninger kan løse tilgjengelighetsutfordringene til rurale samfunn.
[11.01.21] Autonom lasthåndtering om bord i skip og i havner skal bidra til at godstransport til sjøs mer miljøvennlig og konkurransedyktig.
[16.12.20] Fartøyet vil ha en kombinasjon av batteridrift og hydrogendrevet brenselcelle.
[03.12.20] Dersom vi forvalter havene riktig, kan vi produsere seks ganger mer mat fra havet. Innen 2050 kan det også skapes 12 millioner nye blå arbeidsplasser.
[17.11.20] Det internasjonale transportforumet analyserer fremtidig energibruk i den nordiske shippingsektoren. batterier, hydrogen og utlippsfri amoniakk er blant de mest lovende alternative drivstoffene
[28.10.20] ShipFC utvikler et nytt energisystem basert på brenselceller som bruker grønn ammoniakk som drivstoff.
[26.10.20] Tingenes internett (ioT) skal gjøre havner smartere, grønnere og mer sammenkoblet.
[19.10.20] Nuve tester autonome og miljøvennlige anleggsmaskiner gjennom en digital plattform.
[16.07.20] MarRINav, finansiert av ESA, har utviklet konsept rundt rom- og jordbaserte maritime navigasjonssystemer
[10.07.20] Clean Maritime Plan er klima-veikartet for Maritime 2050 - Storbritannias ambisjoner og visjoner for maritim sektor.