Skole og utdanning

Illustrasjonsbilde

Skole og utdanning har stort potensiale for utvikling, integrering og nyskaping i Europa. Hvert land i Europa er ansvarlig for eget utdanningssystem, men policy fra EU blir brukt for å støtte opp om nasjonale planer og for å løse felles utfordringer som for eksempel en aldrende befolkning, flyktningkrise, mangel på teknologisk kompetanse og global konkurranse. 

I EUs utdanningsprogram for 2014-2020, Erasmus+, er det særlig satt søkelys på å redusere arbeidsledighet blant unge og å skape inkluderende programmer for mennesker med begrensede ressurser og muligheter.
To millioner studenter, inkludert 450 000 praktikanter, benytter seg av EUs utvekslingsprogrammer. Gjennom disse programmene får studentene tilegnet seg verdifull internasjonal erfaring.

Behov for tilpasning

For å imøtekomme et arbeidsmarked i endring, er det viktig at arbeidstakere utvikler ferdigheter som er tilpasset dagens behov. Kommunikasjonen mellom utdanningssektoren og arbeidsmarkedet må være tydelig slik at de behovene som finnes i arbeidsmarkedet blir møtt med riktig kompetanse og faglig bakgrunn. Kvalifikasjoner som språk, lese- og skriveferdigheter, tallforståelse og digital kompetanse blir stadig mer avgjørende.
Vekt på entreprenørskap vil gi flere arbeidsplasser til unge samtidig som det støtter nye bedrifter